Bra tider för spedition
Kungsbacka spedition sköter hela logistikbiten

Inträdandet i EU har gjort spedition till en het marknad. Sedan starten för två år sedan har Kungsbacka speditions verksamhet bara växt.
– Det är viktigt idag att kunna erbjuda hela logistikbiten för sina kunder, säger ägaren Kjell Bengtsson.
Det är bra tider för speditionsbranschen. Kjell Bengtsson har varit verksam inom branschen i 20 år, han har själv arbetat som förare i ett par år. Numera har han det övergripande ansvaret för organisationen, ekonomin och kontorsbiten i företaget. Kungsbacka spedition har en anställd och är specialiserade på spedition utomlands. De har hela världen som arbetsfält men är främst inriktade på Europa; Tyskland, Holland och Belgien. Både Kjell och Håkan har varit verksamma inom branschen i många år och har idag ett brett kontaktnät över hela världen.
- Vi fraktar allting och anpassar oss efter kundens behov och önskemål, säger Kjell, vars företag har en fast kundkrets i Sverige där ett tiotal kunder står för hälften av fraktverksamheten.

Inrikes och utrikes
Det är viktigt idag att kunna erbjuda logistikbiten för sina kunder. Kungsbacka spedition har förutom kontor även en extraservice, lagerplatser där han kan erbjuda kunderna företagslogistik. De tycker att det är viktigt att hjälpa kunden med alla led i transporten – tillsammans diskuterar de fram en bra lösning.
– Här kan vi erbjuda allt efter bästa service och förmåga. Med de kontakterna kan vi hjälpa kunderna oavsett om de är inrikes eller utrikes. Kjell arbetar mycket tillsammans med en tysk åkare och speditionsfirma.
Inträdandet i EU har gjort spedition till en het marknad eftersom transporterna har blivit mycket lättare. Samtidigt har pappersarbetet minskat så det är inte lika komplicerat för åkarna längre. Konkurrensen blir större när gränserna öppnas. Men det ser Kungsbacka spedition knappast som något hot eftersom det är en så pass stabil bransch.

Kungsbacka spedition

Bransch:
Transport

Telefon: 0300-77930
Fax: 0300-70475

Adress:
Kungsbacka spedition
Kabelgatan 5
43437 Kungsbacka

| 13 SENASTE FÖRETAGEN